Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

diversitet

     Uddannelsesaktiviteter

 

 
 

Kursus i Evalueringskompetencer                                                        

Gennem 4S-KIT har du nu mulighed for at blive opkvalificeret i anvendelse af forskellige evalueringsmetoder, som kan bruges i forbindelse med 4S-KIT og andre processer, indsatser og projekter i din hverdag.

Kursusvarighed er tre enkeltdage med en opgaveperiode / casearbejde imellem dag 2 og 3. 

 

Kurset er henvendt til projektpartnernes medarbejdere. Er du mellemleder, uddannelseskoordinator, ledende sygeplejerske eller terapeut, underviser, konsulent, projektleder/deltager eller varetager du stabsfunktioner, er dette kursus målrettet din praksis.

 

Du får lejlighed til at arbejde med dine nye kompetencer gennem aktiv deltagelse i evaluering af 8 delprojekter i regi af 4S-KIT. Din deltagelse planlægges således at du kommer til at beskæftige dig med projekter, du ikke selv har haft en aktiv rolle i, for at højne validiteten af data. 

 

Tilmeldingsfrist den 1. juli. 

 

Inden første kursusgang bedes du overveje, hvilket af de 8 delprojekter du ønsker at deltage i evalueringen af (se flyers i menuen til højre for information). Det må ikke være et projekt, du selv er aktiv i. Den endelige fordeling sker på kursusdag 1.

 

Kursusdag 1: Mandag den 26. august 2013

Emner: Overblik over evalueringsmodeller, de mest anvendte evalueringsmetoder og viden om evalueringsteori og praksis.

 

Kursusdag 2: Torsdag den 29. august 2013

Emner:  Dataindsamling; etik, validitet og indsamlingsmetoder. På dagen fordeles opgaverne i forbindelse med evaluering af de 8 delprojekter blandt deltagerne og der reflekteres over hvilke dataindsamlingsmetoder der egner sig til hvilke projekter.

 

Kursusdag 3: Torsdag den 26. september 2013

Emner: Kvalitetsikring af data, erfaringsudvekslingsproces, analysestrategi, anvendelse af den nye viden i egen praksis.

 

    
Kort om uddannelsen

 

Kursusdag 1:

Mandag d. 26. august 2013, kl. 9-13.

DETALJERET PROGRAM

 

Kursusdag 2:

Torsdag d. 29. august 2013, kl. 9-14.30

DETALJERET PROGRAM

 

Kursusdag 3:

Torsdag d. 26. september 2013, kl. 9-14

DETALJERET PROGRAM

 

Sted (alle 3 dage):

Lindholm Brygge 35,

9400 Nørresundby

 

Se infoskærm ved indgangen for lokale info.

  

 

 Diplommodul i Innovationsledelse

Lederuddannelserne på diplomniveau er videreuddannelse på bachelorniveau, der henvender sig til både nuværende og kommende ledere. 

På valgmodulet Innovationsledelse i offentlige institutioner sættes der fokus på, hvordan man kan fremme innovative processer. Formålet er at give deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med innovationsledelse i egen organisation. Der sættes fokus på teorier om innovation; herunder innovationsstrategier , - metoder og redskaber i forhold til at skabe rammer og kultur for implementering og udvikling af innovative processer i et helhedsorienteret samspil mellem politik, strategi, drift og borger.

Målgruppen er medarbejdere ved projektets partnere, som arbejder med ledelse eller ledelsesrelaterede opgaver som f.eks. projektledelse indenfor sundheds- og ældreområdet eller beskæftigelsesområdet.  

læs praktiske oplysninger og adgangskrav på UCN/act2learn hjemmeside

 

Tilmeldingsfrist for forløb 3 (start 21. oktober) er den 18. september kl.10.  

 

For tilmelding, klik her

 

4S-KIT betaler registreringsgebyr for uddannelsen.

 

Kontaktperson vedr. kursusadministration er:

Lis  Berith Christiansen            tlf.: 72 69 16 59
UCN, studiesekretær                     Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lindholm Brygge 35
9400 Nørresundby

 

  pdf_icon2
 
 

 2013:

1. forløb:

1. modul:       31/01

Prøve:            01/05     

 
2. forløb:

1. modul:        08/04
Prøve:             24/06 

 
3. forløb:

Undervisningsdage: 21/10, 8/11, 20/11 & 5/12

Gruppevejledning:  10/12

Mail-vejledning:      13/12

Opgave-aflevering:  16/12 Prøve:                   20/12

 

Detaljeret Program

Kurset består af 4 undervisningsdage alle fra 8.30-15 på Lindholm Brygge 35

 

 

 

Innovation og velfærdsteknologi-kurser

Vi tilbyder et forløb med det formål at fremme innovation og idéudvikling i forhold til brugen af velfærdsteknologi i pleje- og omsorgsarbejde. Forløbet består af tre 2-dageskurser, som både kan tages enkeltvis eller som ét samlet forløb.

Målgruppen for kurserne er pleje- og omsorgspersonale med lyst til og interesse i at udvikle deres daglige arbejde og relation med borgerne via inddragelse af teknologi.

Kurserne er uden deltagerbetaling for AMU-målgruppen, og samtidigt er arbejdspladsen berettiget til VEU-godtgørelse.

Alle kurserne afholdes på SOSU Nord, Østre Allé 91, 9000 Aalborg og i Future Lab, Storemosevej 19, 9310 Vodskov

 

Tilmelding foregår på www.efteruddannelse.dk . Ønsker du kun at deltage i et af kurserne, så kontakt venligst kursuskoordinator Lars Højbjerg på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf. 72 21 81 00. Her kan du også få yderligere information om kurserne.

Tip: Markér og kopier (Ctrl+c) kursusnummeret ude i den grå bjælke og sæt det ind (Ctrl+v) i søgefeltet på www.efteruddannelse.dk. Så finder du hurtigt det kursus du søger.

 

Kursus 1: Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

Kursets formål:

• Udvikle deltagerens evne til at medvirke i kreative og innovative processer, f.eks. vedr. arbejdsmiljø- og arbejdsprocesudvikling. Deltageren lærer at bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis, som også tager højde for gældende lovgivning.

Kursus 2: Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde

Kursets formål:

• Med sin viden om og forståelse for de velfærdsteknologiske muligheder, kan deltageren indgå i dialog med borgere og pårørende om emnet, samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.

• Deltageren kan vejlede borgeren i brugen af relevante velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. Deltageren har forståelse for etiske og arbejdsmæssige aspekter ved velfærdsteknologi og kan forholde sig professionelt hertil.

• Desuden kan deltageren bidrage til, at arbejdes udføres under hensyntagen til retningslinjer, kvalitetskrav og standarder for inddragelse af velfærdsteknologi.

Kursus 3: Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

Kursets formål:

• Deltageren kan anvende relevante redskaber og kreative metoder til at bidrage til innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende.

• Deltageren kan medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag, samt tage højde for gældende lovgivning inden for jobområdet når det er relevant.

• Deltageren kan medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling.

 
  kort om uddannelsen
 

 2013

Tilmelding på

www.efteruddannelse.dk

 

Kursus 3:

Kursusnr. 1327-42930 holdes den 1.-2. juli 2013. Senest tilmelding: 31. maj.

 

Kursusforløb efterår 2013:

Forløb 1 (1336-42929) 

Undervisningsdage: 5-6/9, 7-9/10 og 28-29/10

Tilmeldingsfrist: 6. august

Kort_om_forloeb_1

 

Forløb 2 (1345-42929)

Undervisningsdage: 4-5/11, 25-27/11 og 5-6/12

Tilmeldingsfrist: 2. oktober

 Kort_om_forloeb_2

 


 

   

Hverdagsinnovation for SOSU medarbejdere

Kursusvarighed er 2+2 dage.

Modul 1: Innovation og idéudvikling.

Modul 2: Innovation, gennemførsel og formidling.

Kursus afholdes på SOSU Nord, Kursusafdeling. Kurserne er gratis

 • Bliv i stand til at medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser.
 • Få styr på begreberne innovation og innovative løsninger og på udvikling af innovative løsninger i den daglige praksis.
 • Forankring og ejerskab af nye opgaver - bliv klædt på til at gennemføre innovation og formidle nye tiltag.
 • Skal ældreplejen digitaliseres? Kan 20 % af hjemmeplejens tidsforbrug mindskes gennem forskellige nye tekniske løsninger? Bliv klædt på at tænke de daglige arbejdsgange anderledes, når organiseringen af arbejdet andres.
 • Få styr på formidling og videns deling. Få styr på relevante redskaber og kreative metoder

Uddannelsens målgruppe

Faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan f.eks. være social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter, m.fl.

TILSKUDSMULIGHEDER

Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan søge om tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.veug.dk.

link til VEU skema Husk at svare "Ja" på spørgsmål i punkt 3 for at bekræfte, at uddannelsesforløbet er støttet af Den Europæiske Socialfond.
 

pdf_icon2

kursusprogram

 

2013

 • Jammerbugt Kommune

Mariagerfjord Kommune

 

 

 


 

   

Akademiuddannelse - Velfærdsteknologi i praksis

Formålet med Velfærdsteknologi i praksis er at kvalificere fagpersoner til at kunne varetage opgaver som at behovsidentificere, implementere, evaluere og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger indenfor social- og sundhedssektoren. Dette skal kunne gøres samarbejde med borger, interne og eksterne samarbejdspartnere. Efter uddannelsen skal dimittenden kunne fungere som væsentlig facilitator i forhold til en hensigtsmæssig udnyttelse af velfærdsteknologiens potentiale i den daglige praksis.

 

Målgruppe:Uddannelsen henvender sig til ansatte indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, der ønsker at videreuddanne sig og udvikle kompetencer til at kunne løse såvel nuværende som fremtidige arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil:

 • Blive mere professionel og selvstændig i dit daglige arbejde
 • Specialisere dig, så der bliver bedre sammenhæng mellem teori og praksis.
 • Uddanne dig, så du udvikler og styrker dine faglige kompetencer.
 • Har behov for nye faglige udfordringer.
 • Kvalificere dig til videreuddannelse f.eks. diplomuddannelse.

Tilmelding og pris: Tilmeldingsfrist til modul 1 med start den 2. september 2013 er fredag den 16. august.

Prisen for deltagelse på et modul er 2500,- i 2013, hvor modul 1 og 2 gennemføres (reduceret pris pga tilskud fra 4S-KIT i 2013).

 

Tilmelding og mere info om modulerne på www.ucnact2learn.dk.
 

Akademiuddannelsen er bygget op af 6 moduler på hver 10 ECTS: 3 obligatoriske, 2 valgfrie samt et

afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en prøve. Hele studiet svarer til et års fuld-

tidsstudium, 60 ECTS point. Et modul varer 6 uger som fuldtidsstudie og kan også tages som 6 ugers selvvalgt uddannelse af ledige.

Moduler:

Obligatoriske:

 • Velfærdsteknologi i praksis (02.09.2013 - 11.10.2013)
 • Velfærdsteknologi og mennesker (21.10.2013 - 29.11.2013)
 • Velfærdsteknologi og organisation (2014)

Valgfrie:

 • Servicedesign (2014)
 • Fra anden akademiuddannelse (2014)

 

 • Afgangsprojekt (2014)

Læs mere om modulerne i akademiuddannelsens folder

 

 

pdf_icon2

Folder

     
 
2013

Modul 1

start: 02/09/13 

slut: 11/10/13

Tilmeldingsfrist: 16/08/13

 

Modul 2

start: 21/10/13

slut: 29/11/13

Tilmeldingsfrist:

20/9/2013

 

2014

 

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Afgangsprojekt

 


 

    

Tidlig opsporing af forandringer i borgerens sundhedstilstand – primær sektor: Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov

SD  professionspraksis  C40072-12

Modulet er rettet mod dig som sundhedsprofessionel, der ønsker at afdække udviklingsbehov i klinisk praksis i relation til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient/borger og forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser.
Modulet har således fokus på at søge at styrke grundlaget for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling i relation til tidlig opsporing. Du kommer til at arbejde med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af din kliniske praksis.

Du skal til modulet forberede en beskrivelse af en konkret praksissituation, du har været involveret i, omhandlende et forløb, hvor akutte eller snigende forandringer hos en borger har været i fokus og som også har involveret tværfagligt samarbejde (omfang: max. 1-2 A4 sider).

Formål

Modulet sætter fokus på gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang, at  du  kan identificere og begrunde udviklingsbehov i praksis relateret tidlig opsporing og afhjælpning af forandring i borgerens sundhedstilstand i primær sektor samt vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling  opnår kompetencer til at forholde dig kritisk til ny viden og til klinisk praksis i relation til tidlig opsporing af forandringer i borgerens sundhedstilstand i primær sektor.

Deltagergruppe

Efteruddannelsen henvender sig til sundhedsfagligt personale i den primære sektor.

Prøveform

Modulet afsluttes med en skriftlig opgave (max. 6 sider).
Prøven er intern med individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen.
Der udstedes bevis på bestået prøv

 

  modulbeskrivelse

 

planlagt til forår/efterår 2013

 

KONTAKT:

Sekretær Judy Jacobsen
Lindholm Brygge 35
Postboks 55
9100  Aalborg
Tlf.: 72 69 04 06
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 ARKIV: ikke aktive uddannelsestilbud

 

   

Diplommodul i innovationsledelse

Lederuddannelserne på diplomniveau er videreuddannelse på bachelorniveau, der henvender sig til både nuværende og kommende ledere. 

På valgmodulet Innovationsledelse i offentlige institutioner sættes der fokus på, hvordan man kan fremme innovative processer. Formålet er at give deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med innovationsledelse i egen organisation. Der sættes fokus på teorier om innovation; herunder innovationsstrategier , - metoder og redskaber i forhold til at skabe rammer og kultur for implementering og udvikling af innovative processer i et helhedsorienteret samspil mellem politik, strategi, drift og borger.

 Målgruppen er medarbejdere ved projektets partnere, som arbejder med ledelse eller ledelsesrelaterede opgaver som f.eks. projektledelse indenfor sundheds- og ældreområdet eller beskæftigelsesområdet.  

 

Gennemførte forløb: 2012: forløb 1 (14 deltagere), forløb 2 (aflyst), forløb 3 (21 deltagere), forløb 4 (21 deltagere)

                                2013: forløb 1 (14 deltagere), forløb 2 (15 deltagere)

 

4S-KIT betalte registreringsgebyr for uddannelsen.                                                                                                                               

 

  

pdf image
Kort om uddannelsen

 

 

 

   

Pilotforløb for undervisere i hverdagsinnovation (2010)

 Pilotforløb "Træn innovationsmusklen" er blevet gennemført i august 2010 . Deltagergruppen var undervisere fra SOSU Nord og AMU Nordjylland. 

  se evaluering og billeder fra forløbet HER  

 

 pdf_icon2

 

   

"Træn Innvovationsmusklen" 

 Kurset retter sig mod medarbejdere ved projektets partnere, som beskæftiger sig med borgerrelaterede ydelser som f.eks.:

 • social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter
 • medarbejdere med koordinerende opgaver, uddannelsesopgaver eller sekretariatsfunktioner indenfor sundheds- og ældreservice som f.eks. praktikvejledere eller projektmedarbejdere.

 Formål:

På kurset sættes der fokus på hvordan ide kan udvikles og gøres til virkelighed. Kursets formål er, at deltagerne bliver stærkere idémagere - dvs. bliver bedre til både at få gode idéer og til at gøre idéerne til virkelighed - til gavn for borgerne og for arbejdsmiljøet i kursistens hverdag.

 

   

pdf_icon2

kort om kurset

 

pdf_icon2

kursus
program

      gennmførte forløb:
     
 • 7 - 15 november 2011 aflyst
   
   
    4S-KIT betalte registreringsgebyr for kurset.

 

   

 FOREBYGGELSE OG TIDLIG OPSORING HOS DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

Modulet er rettet mod dig som sundhedsprofessionel, der ønsker at afdække udviklingsbehov i klinisk praksis i relation til tidlig opsporing af sygdom hos den ældre medicinske patient/borger og forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser.
Modulet har således fokus på at søge at styrke grundlaget for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling i relation til tidlig opsporing. Du kommer til at arbejde med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af din kliniske praksis.

Deltagergruppe

Efteruddannelsen henvender sig til sundhedsfagligt personale i den primære sektor.

Efteruddannelsens form og opbygning

Efteruddannelsen består af et modul indeholdende elementer, som har mere overordnet og tværgående karakter samt moduler som har mere specifik sundhedsfaglig karakter. De specifikke moduler er uafhængige af hinanden, så de kan tages fortløbende eller der kan udvælges enkelte specifikke moduler. De specifikke modulerne har en varighed på 3 dage a 8 timer det overordnede modul har en udstrækning på 3 dage + en opfølgningsdag. Kursusmodulerne kan også opbygges omkring e-learning værktøjer, hvis dette ønskes og er hensigtsmæssigt.

  

 

pilotforløb d. 7. maj -
d. 5. juni
2012              

pdf_icon2

 modulbeskrivelse
 
 pdf_icon2
beskrivelse af uddannelseskonceptet